zamknąć

Rosja, Kraj Ałtajski, miasto Barnauł, ul. Malachowa 177 d.

Katalog produkcji

Maszyny do obróbki płyt, rąbania gałęzi i kłód, łupania drewna opałowego Altay

Maszyny do obróbki desek z korą mogą zmniejszyć ilość odpadów, zwiększyć procent gotowej tarcicy. Dostępne są maszyny krawędziowe, a także maszyny przetwarzające deskę z korą na zwykłą deske za jeden raz. Rębaki do drewna opałowego są przeznaczone do dzielenia klinów na kilka części. Używany do celów przemysłowych. Oferujemy łuparki benzynowe i elektryczne.